2020-04-02

En ny digital era för företagen

Pandemin har, minst sagt, ställt om marknadsföringsbranschens traditionella affärsmetoder. Samtidigt befinner vi oss i en global digital omvandling som är viktig att spåra och anpassa sig efter för att finnas kvar på kartan när pandemin avtar.

Världen befinner sig i en tid som kräver innovation och det är dags att ta vara på de nya möjligheter som öppnats inom marknadsföringsbranschen. Coronavirusets påverkan på marknaden har förändrat många företags vardagsrutiner och tvingat dem att anpassa sig efter konsekvenserna som medföljs av virusets spridning.

De nya affärsmodellerna som initierats är digitala och företag använder tekniken för att driva affärer vidare och bygga sina bolag. Det är nu det gäller att spåra den digitala omvandlingen och hänga med i utvecklingen på marknaden för att ligga före dina konkurrenter.

Key takeaways

  • Att satsa på de digitalaaffärsmodellerna är en stor fördel för tillväxt i dessa tider – många kan arbeta hemifrån och andra rutiner kan anpassas.
  • Håll ditt företag i drift och uppdaterat om den digitala omvandlingen –om du väljer att pausa driften av företaget i dessa omständigheter kan återhämtningen, när pandemin avtar, vara kostsam och problematisk.
  • Kommunikationen ska ske i takt medoch anpassas efter samtiden – nu finns möjlighet för innovativa marknadsföringskampanjer som kan framhäva företagens värderingar.

Genom att uppgradera dina digitala affärsstrategier positionerar du företaget för tillväxt när pandemin avtar. När företag bromsar sin marknadsföring är det lätt att man hamnar i samma spår; men det är viktigt att hålla koll på andra mer effektiva tillvägagångsätt för att hantera krisens konsekvenser.

Effekterna av att bromsa driften av företag är kortsiktiga och resulterar framöver till en kraftig och kostsam strategi för att återställa företagets närvaro på marknaden.

Därför är det nödvändigt att uppehålla ditt företags digitala närvaro i krisen. Det krävs att företag tar reda på vad den digitala omvandlingen innebär för deras verksamhet och hur just de kan ta nytta av tekniken. Sättet företag kommunicerar på kan ge möjlighet att visa omvärlden vad de står för och hur de inventerar sig själva under Coronakrisen.

Det finns flera exempel runt om i världen där man hittat innovativa sätt att marknadsföra sig med hänsyn till allmänhetens välmående. I Brasilien har McDonalds exempelvis separerat på M:et i sin logga för att framhäva vikten av socialdistansering och stödja de allmänna hälsorekommendationerna av World Health Organization.

Även Coca Cola har använt marknadsföring för att meddela sin ställning kring social distansering genom att separera bokstäverna i sin logga på en anslagstavla i New York med en undertext som lyder ”Staying apart is the best way to stay united”.

Möjligheten att växa i tider som dessa är stor. Det är en god tid att skapa tillit och leverera värdefullt budskap för din målgrupp. Att klargöra företagets ställning till krisen genom marknadsföring och annan extern kommunikation är en styrka – förutsägbarhet i kris är en pålitlighetsfaktor.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp att synas eller veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa innehåll som ger mervärde? Kontakta oss!

08 - 124 562 10
info@storymedia.se
Kontakta oss
info@storymedia.se