2019-10-23

Vi blickar framåt – 5 trender inom sociala medier och marknadsföring 2020

Världen vi lever i förändras i allt snabbare takt och det gäller att hänga med i svängarna. Det digitala landskapet uppdateras ständigt och för att ha en så effektiv marknadsstrategi som möjligt gäller det att hålla sig ajour. Vi har gjort jobbet åt dig och sammanställt en lista på fem trender inom sociala medier och marknadsföring 2020 som alla i kommunikationsbranschen bör känna till.

 

Skriven av: Isabel Norlin

1.Bygg upp ett community av trogna följare  

Den digitala transformationen har förändrat sättet vi kommuniceraroch idag är sociala medier och diverse plattformar en naturlig del i interaktionen mellan människor. Via sociala medier skapar man kontakter och bygger relationer – och har man som varumärke inte börjat jobba med sin målgrupp i relationsbyggande syfte så är det dags att börja nu.  

Som varumärke är det viktigt att både skapa content som din målgrupp är intresserad av och content som engagerar och berör. Det handlar om att skapa engagemang hos målgruppen, få dem att vilja interagera med ditt varumärke, prata om det, skriva om det och få gensvar. Bygg upp ett community där dina följare kan interagera med dig och med varandra. 

Det finns många exempel på varumärken som har en närvaro i sociala medier och dagligen skapar content men som inte driver något engagemang från målgruppen alls. Många gånger beror det på att målgruppen inte känner sig hörda eller sedda av varumärket och känner därför att de inte har en relation till det varumärket. Det räcker således inte med att endast skapa intressant content, som varumärke behöver du även visa din personlighet, vara öppen, mottaglig och på så sätt bygga upp en autentisk relation till dina följare.

 

 2. Sociala medier som kundtjänst 

Detta går hand i hand med att bygga upp ett community av trogna följare. Kundtjänst är en viktig del i att leverera en bra kundupplevelse och det blir allt vanligare att användare och konsumenter vänder sig till företagets sociala medier för att göra ett kundklagomål eller anmäla ett ärende. Konsumenter använder sociala medier allt mer eller för att skriva en recension och dela med sig av sin upplevelse av varumärket.  

Cirka 30 % av användarna säger att de under året använt sociala medier för att nå ett företag. Dels för att det är bekvämt, dels för att de förväntar sig ett relativt snabbt svar på sin frågahelst inom 24 timmar. Bekvämligheten och den ständiga uppkopplingen till sociala medier har medfört att förväntningarna på gensvar och respons har förändrats hos användarna. De flesta förväntar sig att få ett svar inom samma dag, och 37 % säger att de förväntar sig att få ett svar inom 30 minuter.

 Fler och fler företag kommer att använda sociala medier som kundtjänst i framtiden då bra och snabb respons skapar trovärdighet. Företag som är snabba på att se och höra sina följare, har byggt upp ett community och kan ge snabb respons på användarens frågor blir vinnarna i det långa loppet då det ger en positiv kundupplevelse.  

Dock kan för långsam eller otydlig respons ge en negativ kundupplevelse, därför krävs en genomtänkt strategi för kundtjänstarbete i sociala medier så att kommunikationen blir enhetlig.  


3. 
Anpassad annonsering

Under nästkommande år kommer vi se en mer personlig marknadsföring och annonsering. Dagens konsumenter är trötta på att bli bombarderade med annonser utan en tydlig koppling till dem. Det betyder att traditionell annonsering är mättad och personligt anpassad marknadsföring är the way to go.

En undersökning av 1000 respondenter visade att nästan 90 % är mer intresserade av personligt anpassad marknadsföring och kommunikation. Vidare sa 80 % att de är mer benägna att vända sig till ett företag som ger dem en personligt anpassad upplevelse.

Idag finns det tusentals plattformar som gör det möjligt för företag att samla data om sina användare. Dagens företag har alla möjligheter att samla relevant data om sina användare, och anpassa kommunikationen och annonseringen efter varje användarens preferens. Missa inte chansen att bygga en relation till din målgrupp genom att anpassa kommunikation efter deras preferenser. Samla data, e-mailadresser och telefonnummer och kör! 

4. Rörligt material is still king

Vi kan inte säga det tillräckligt – rörligt material fortsätter att äga det digitala landskapet. Våra framtidsspåningar visar att mer än 80 procent av allt som kommer att visas på Internet under 2020 kommer att vara röligt material, alltså digital video. Titta bara på Youtube, Facebook, Instagram , Snapchat och alla livefunktioner. Den yngre generationen använder mestadels Snapchat för att kommunicera och det mesta man ser i Facebook-flödet är video. Facebook har till och med ändrat i algoritmen för att lyfta Facebook Liveså vill ni öka er räckvidd är Facebook Live att föredra.  

9 av 10 millennials är på Youtube dagligen och det gäller att finnas där användarna finns. Lär känna din målgrupp och vilka plattformar de finns på och anpassa kommunikationen därefter. Har ni ingen tydlig videostrategi för att möta det stora intresset för rörligt material så är det dags att börja nu, för att de varumärken som kontinuerligt producerar rörligt innehåll för digitala plattformar kommer ta ännu mer mark.

 

5. Mer content och mer chatbottar  

Content är fortfarande king. Att skapa relevant content för din målgrupp är idag a och o. Genom att skapa content i form av blogginlägg, artiklar och expertutlåtanden visar du din expertis, din kunskap och varför du är bra på det du gör. Att skapa bra innehåll som svarar på användarens fråga och förväntningar kan vara det som avgör om användaren vänder sig till dig eller din konkurrent.  

I en tid där användaren kan googla till sig information på två sekunder blir det därför ytterst viktigt att skapa content som tilltalar men som också är trovärdigt, transparent och skapar värde för mottagaren. Som vi skrev tidigare så är dagens konsumenter trötta på reklam och kräver en djupare mening i sin dialog med varumärken. Skapa därför content efter målgruppens intressen och gör det trovärdigt, transparent och personligt. Visa alltså vem ditt företag och ditt varumärke är!  

Under 2019 såg vi allt fler företag använda chatbottar som första kontakt med kund. Enligt en studie gjord av Juniper Networks förväntas detaljhandlare att minska sina utgifter med 439 miljarder dollar årligen tack vare användandet av automatiserade chatbottar. Att ha en chatbot på hemsidan som svarar på de mest vanligaste kundfrågorna sparar både tid och resurser och kan dessutom omvandla ett vanligt besök på hemsidan till en genererande lead.  

 

 

Kontakta oss

Vill du ha hjälp att synas eller veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa innehåll som ger mervärde? Kontakta oss!

08 - 124 562 10
info@storymedia.se
Kontakta oss
info@storymedia.se