2019-03-08

Story Media vill se en mer jämställd mediebransch

Det är ingen nyhet att mediebranschen domineras av män. I världens 100 största internationella mediebolag är män överrepresenterade, och 30 av bolagen saknar helt kvinnor i sin ledningsgrupp*. För mediebyråer i Sverige ser den statistiken inte särskilt annorlunda ut – något byrån Story Media vill se en förändring på.

Stina Franzén, Head of Content och byråchef, har arbetat på Story Media sedan 2016. Då var det totalt två kvinnliga anställda på byrån, men med åren har den siffran ökat och i dag ser det betydligt annorlunda ut.

– Att ändra på den ojämna könsfördelningen var en viktig del av vårt tillväxtarbete redan då. Under åren har det skett en stor förändring och vårt arbete har lett till att vi är betydligt fler kvinnliga medarbetare i dag, och flera i ledande positioner. Trots det fortsätter såklart jämställdhetsarbetet; det är inget som kan stanna av bara för att man uppnår ett mål, utan det är något som alltid behöver finnas där och det borde vara en självklarhet för alla, säger Stina.

Av de avdelningar som finns på Story Media är säljavdelningen den som till störst del domineras av män, 60 procent. För att jobba mot en mer jämn könsfördelning har Story Media tagit hjälp av en headhunting-byrå där fokus ligger på att rekrytera just fler kvinnliga seniora säljare. Målet är en jämställd arbetsplats, men också att hela mediebranschen steppar upp och tar de viktiga beslut som krävs i arbetet mot en mer jämställd bransch.

– Hos oss har vi sett att det finns ett stort intresse hos kvinnor att söka sig till content-sidan. När det kommer till säljavdelningen och seniora säljpositioner ser det dock annorlunda ut, därför lägger vi stort fokus på att hitta kvinnliga sökanden även dit. Det är dags att det sker en förändring i branschen – det kan inte bara pratas om det, utan det måste resultera i handlingar för att något faktiskt också ska ske, säger Stina.

I samband med internationella kvinnodagen fredagen den 8:e mars vill Story Media sätta upp ett nytt mål: en helt jämn fördelning mellan män och kvinnor till nästa års internationella kvinnodag i mars 2020.

 

* https://nordicom.gu.se/sites/default/files/medieforskning-statistik/factsheet_gendermapping_top-100-corps_2018-02-27.pdf

Kontakta oss

Vill du ha hjälp att synas eller veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa innehåll som ger mervärde? Kontakta oss!

08 - 124 562 10
info@storymedia.se
Kontakta oss
info@storymedia.se